Výroční zpráva Československé romské unie z. s. za rok 2023

V průběhu nadějí naplněného roku 2023 došlo k významnému rozšíření působnosti Československé romské unie. Tato organizace, která si od svého založení klade za cíl zlepšit životní podmínky Romů a dalších marginalizovaných skupin, obrátila svou pozornost k dalšímu závažnému problému – podpoře chudých a uprchlíků, kteří se ocitli v tísni v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Tato iniciativa byla přijata s otevřeným srdcem a velkou ochotou pomáhat těm, kteří byli nuceni opustit své domovy v hledání bezpečí a útočiště.

Naše angažovanost se neomezila pouze na poskytování materiální pomoci. V rámci našich dobrovolnických aktivit jsme se intenzivněji začlenili do komunity vyloučené lokality Mojžíř. Tato oblast, která dlouhodobě čelí sociálním a ekonomickým problémům, se stala dějištěm našich pravidelných intervencí. Snažili jsme se nejen zmírnit bezprostřední potřeby jejích obyvatel, ale také pracovat na dlouhodobých řešeních, která by pomohla zlepšit jejich životní situaci.

Nedělní setkání u hlavního nádraží v Ústí nad Labem se stala naším rituálem a symbolem solidarity. Již pátým rokem po sobě jsme se zde scházeli, abychom vařili a rozdávali teplé jídlo těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Tato gesta podpory a společenství měla obrovský význam nejen pro ty, kteří jídlo přijímali, ale i pro nás, kdo jsme ho připravovali a rozdávali.

Naše snaha o kulturní obohacení a integraci nezůstala omezena pouze na lokální úroveň. V úzké spolupráci s potravinovou bankou Praha jsme uspořádali řadu kulturních akcí, které měly za cíl nejen posílit komunitní ducha, ale také zvýšit povědomí o romské kultuře a historii. V rámci těchto akcí jsme pokračovali v podpoře pěvecké skupiny DOLJA, která od svého založení v roce 2022 slouží jako most mezi různými kulturami a generacemi.

Významným momentem bylo uctění památky zesnulých v Letech u Písku, kde se konala pietní akce připomínající tragické události minulosti.

Na mezinárodní scéně jsme reprezentovali naše úsilí a hodnoty. Provázeli jsme náš dokumentární film o zakladateli naší unie, Štefanu Pongovi, na festivalech po celé Evropě, včetně Anglie, Španělska, Německa a samozřejmě České republiky. Tato aktivita nejenže zvýšila povědomí o naší práci, ale také přiblížila širší veřejnosti historii a kulturu Romů.

Jedním z vrcholů naší činnosti bylo bezesporu vystoupení v Organizaci spojených národů. Při této příležitosti místopředsedkyně Petra Gelbart společně se svým synem vzpomněla písní na romské oběti holocaustu. Tento okamžik byl pro nás všechny nejen ctí, ale také připomenutím důležitosti naší práce a nezbytnosti paměti.

Rok 2023 byl nepochybně plný výzev, ale i významných úspěchů, které byly možné díky neustálému nasazení, odhodlání a podpoře našich dobrovolníků, partnerů a komunity. S hlubokou vděčností děkujeme všem, kteří se podíleli na naší práci a pomohli nám udělat rozdíl v životech těch, kteří to nejvíce potřebují. Naše společné úsilí a solidarita jsou svědectvím toho, že společně můžeme překonat i ty největší výzvy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *