Nenávist?!

Ve všech koutech naší republiky se začíná šířit zlověstný větřík. Je to větřík napětí a nenávisti. Toto napětí a nenávist se šíří mezi Romy a Ukrajinci. Je to něco, co je obtížné pochopit, protože se zdá, že většina Romů ani neví, proč by měli nenávidět Ukrajince. Uniká jim podstata vzniklého a uměle vyvolaného nepřátelství. Tato nenávist nedává smysl a nabírá nebezpečnou hranici, kdy vůbec samy Romové nebudou vědět proč vlastně Ukrajince nenávidí.

Příkladem toho, jak by mohly být věci jinak, je situace v Ústí nad Labem. V tomto městě se od začátku března 2022 o největší skupinu starají dvě romské organizace, Československá romská unie a Romano Jasnica. Tyto organizace se snaží vytvářet mosty, a ne zdi, mezi Romy a Ukrajinci. A jejich úsilí je úspěšné. Za celou dobu, co se o tuto skupinu starají, jsme zde nezaznamenali jediný problém.

Naopak, organizace Československá romská unie a Romano Jasnica pořádají mnoho společných romsko-ukrajinských workshopů, vystoupení, výletů a společných večerů. Bylo toho tolik, že se to nedá ani spočítat. Je to příklad toho, jak mohou dvě různé skupiny žít vedle sebe v míru a harmonii.

Nicméně, existuje zde problém. A tento problém je na straně romských jedinců, kteří se nechali uplatit a zblbnout od protivládních uskupení a pátou kolonou naší země. Je smutné vidět, jak jsou tito jedinci manipulováni a jak se nechávají ovlivnit jednotlivými hesly, která slyší bez kritického myšlení. Přebírají vše, co jim je řečeno, jako by to byla pravda. Jednou z nejdůležitějších věcí, které musíme mít na paměti, je, že nesmíme přehlížet tento nezvratný fakt. To nám pomůže udržet si široký pohled na svět a nezůstáváme zakotveni v našem aktuálním stavu, pokud je to nepohodlné nebo nepříjemné. Mnohokrát je snadné otočit se zády k problémům nebo situacím, které se nám zdají nepříjemné nebo nesnesitelné.

Nicméně se musíme naučit, jak čelit těmto nezvratným faktům a učit se z nich, místo abychom je ignorovali nebo se jim vyhýbali. Ignorování problémů nebo přivírání očí k nepříjemným situacím nám nepomůže v našem růstu a rozvoji jako jednotlivcům. Ve skutečnosti to může vést k větším problémům v budoucnu, protože tyto nezvratné fakty zůstanou neřešeny a mohou se nakonec stát ještě většími a těžšími k řešení.

Navíc pokud se naučíme čelit nezvratným faktům a přijímat je za to, co skutečně jsou, můžeme získat cenné lekce a pochopení, které by nám jinak mohly uniknout. To nás může posílit jako jednotlivce a pomoci nám zvládnout budoucí výzvy a překážky s větší jistotou a odhodláním.

Určitě je velmi bolestivé, velmi smutné pozorovat, jak jsou tito jedinci manipulováni. Jak jsou odvlékáni od svých vlastních přesvědčení a hodnot a jak se nechávají ovlivnit jednotlivými hesly, která slyší bez jakékoliv snahy o kritické myšlení. V mnoha případech se zdá, že přebírají vše, co jim je řečeno, jako by to byla pravda.

To je něco, co nás všechny, jako společnost, velmi bolí. Jde o něco, co nám ubližuje, protože víme, že to není způsob, jakým by se měla společnost řídit. Myšlenky, ideje a názory by měly být výsledkem hlubokého a kritického myšlení, ne něčeho, co bylo jednotlivci vnuceno, aniž by měli možnost přemýšlet o tom, co jim bylo řečeno, a zda je to pravda nebo ne.

Jak se tedy s tímto problémem vypořádáme? Je to něco, co musíme řešit jako společnost, protože pokud to neuděláme, riskujeme, že se tento problém stane endemickým, což by mělo dalekosáhlé následky pro nás všechny. Musíme najít způsoby, jak tyto jedince osvětlit a povzbudit je k tomu, aby přemýšleli kriticky o tom, co jim je řečeno, aby se nestali obětmi manipulace a ovládání. Tento problém je v našich rukou, a je na nás, abychom se postavili a řešili ho.

Je to zásadní téma, které vybízí k silným reakcím. Ale je důležité si uvědomit, že nenávist a nesnášenlivost jsou uměle vytvořené. Je důležité, abychom se jako společnost postavili proti těm, kteří se snaží šířit nenávist a nesnášenlivost a potrestat tyto jedince. Vyloučení jednotlivců z komunity nebo společnosti může vést k dalším problémům, jako je sociální izolace, zvýšená kriminalita nebo radikalizace. Místo toho by měly být vyhledány a uplatněny různé formy trestu, které jsou přiměřené a spravedlivé vůči provinění jednotlivce. Trest by měl být také výchovný a měl by směřovat k nápravě chování, nikoli pouze k potrestání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *